kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Nehrazený obytný a výrobní areál


- Zkoumána hrnčířská pec, lokalizovány hutnické pece a prostor zpracování švartny, datování LT B2–C2
- 1969 - železářská huť s minimálně 18 pecemi se zahloubenou nístějí a dalšími výrobními objekty; doklady zpracování švartny, datování LT C1.

Lokace: Okres: Rakovník, Středočeský kraj,
Období: doba bronzová Keltové

Literatura
Venclová, N. 2001: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice. Praha.

Zdroj:
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15
Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

Další články:
3.07.4.1 Dílna - kovárna Mšec

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více