kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- kostrový hrobě z 5. století, který byl prozkoumán v roce 1933
- nálezy ze sídliště z 5.-1. století - střepy, přesleny a fragmenty skleněného a švartnového náramku včetně kusu švartny
- před rokem 1914 objeven hrob s bronzovými šperky z počátku 3. století

Datování: Keltové - doba laténská

Lokalita: Okres: Louny, Ústecký kraj

Literatura:
Holodňák, P. ext link 15 1988a: Osídlení středního Poohří v době laténské. Nástin stavu terénního a teoretického výzkumu. In: Sborník okresního archivu v Lounech 2, s. 3-16., s. 5.
Michálek, J. ext link 15: 1977: Bohemika z doby laténské ve sbírce pravěkého oddělení přírodovědného muzea ve Vídni. Zprávy ČSSA 19/3, s. 65-75., s. 66
Budinský, P. ext link 15 1981: Budinský, P. 1981: Archeologické nálezy z Lounska a z území mimo Severočeský kraj ve sbírce teplického muzea. Teplice. , s. 11-12

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více