kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Holodňák, P. 1983: Pozdně halštatské nálezy ze Žatce. In: AR 35, s. 452-454.
Holodňák, P. 1985: Archeologický výzkum hradiště Výrov u Třeskonic v roce 1983. In: Sborník okresního archivu v Lounech 1, s. 53-59.
Holodňák, P. 1987: Methodische Probléme bei der Bestimmung von Populationsgrosse in der Latěnezeit. In: Anthropologic 25/2, s. 143-154.
Holodňák, P. 1988: Keltské pohřebiště ve středním Poohří. In: PA 79, s. 38-105.
Holodňák, P. 1988a: Osídlení středního Poohří v době laténské. Nástin stavu terénního a teoretického výzkumu. In: Sborník okresního archivu v Lounech 2, s. 3-16.
Holodňák, P. 1991: Záchranný archeologický výzkum v Soběsukách (okres Chomutov) v letech 1985-1988: předběžná zpráva. In: AR 43, s. 423-435.
Holodňák, P. 1999: Stav a perspektivy zpracování záchranného výzkumu u Soběsuk, okr. Chomutov. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, s. 203-207.
Holodňák, P. 2001: Experiments mletím obilí na žernovech tzv. řeckého typu. In: AR 2001 .
Holodňák, P. - Bareš, M. 1987: Příspěvky k provenienci a technologii pozdně laténské malované keramiky v severozápadních Čechách. In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, s. 24-30. Brno.
Holodňák, P. - Mág, M. 1999: Vývoj mlecích zařízení a provenience surovin drtidel a žernovů v Soběsukách (okr. Chomutov, SZ Čechy). Mikrosonda do ekonomiky jednoho sídliště. In: PA 90, s. 398-441.
Holodňák, P. - Waldhauser, J. 1984: Předduchcovský horizont (fáze LT. Bia) v Čechách. In: AR 36, s. 31-48.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více