Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 25 výsledků.

  6.03.1 Plastiky zvířat - Kanec

  Kanec je v keltských náboženských představách symbolem mimořádného významu, symbol síly, statečnosti a plodnosti. Kanec patří mezi velmi častě zobrazované zvíře, např. drobné bronzové plastiky (Přísnotice). ...

  6.03.1 Plastiky zvířat - Kůň

  Význam koně v duchovní sféře života keltské společnosti, především ve světě náboženských představ. Je možno spatřovat v četných nálezech koňských vyobrazení a plastik i v častém výskytu motivu koně ...

  Hluboké Mašůvky - nález plastiky Venuše

  Světoznámá plastika ženy Venuše z Hlubokých Mašůvek. Neolit - kultura s moravskou malovanou keramikou, vrcholné období mladší doby kamenné. Ukázky ze soukromé sbírky Františka Vildomce, zakoupené Moravským ...

  6.03 Plastiky lidí

  Při různých obřadech a rituálech používáme plastiky - obličeje vytesané z kamene, např. opuky, pískovce nebo vyřezané ze dřeva. Plastiky lidských postav patří mezi velmi zajímavé nálezy. Bronzová ...

  6.03 Plastiky zvířat

  Různé příklady plastik zvířat vyrobených z různých materiálů - dřevo, bronz, zlato. Fotogalerie:

  6.02 Amulety

  Amulet je ozdobný předmět nošený zpravidla na krku, kterému se připisuje ochranný nebo blahodárný účinek. Jako amulety byly nošeny drobné bronzové plastiky zvířat, např. kanec (Přísnotice), pes (Čejkovice), ...

  Droužkovice - laténský dvorec

  ... 7. Kůlové jamky; 8. - 10. Sondáže; Droužkovice, Smrž PA 1996 - LT A - 5. st. BC - prostor cca 1ha – vymezen palisádou jeden dům ve vyděleném prostoru – nálezy bronzové plastiky (zvěrný styl), řecké keramiky, ...

  Gabréta = Šumava?

  ... v ikonografickém výrazivu Keltů v podobě patek bronzových spon (např. Panenský Týnec, Hradištko), volné plastiky (dřevěná z Fellbach-Schmiden) a jako plošná výzdoba železných pochev mečů (Mihovo), výjimečně ...

  Kamenná panna a čtyřúhelníkové valy Kokrdy

  ... nebo její část. Jde o známý nález hlavy ketského heroa poblíž šancí u Mšeckých Žehrovic, nebo plastiky mužské hlavy na Závisti. A co kamenná panna u Kokrd? Že by náhoda? Nebyla přesunuta z původního posvátného ...

  Hosty - laténské sídliště

  ... (na objednávku?) odstranil plastiky dvou lvů na okraji ústí, z nichž však ponechal oba ocasy. Stejně tak na dolním konci "odřízl" znázornění dvou bojovníků, která asi nebyla slučitelná s představami majitele ...

  Třebosice - nález figurky kozla

  ... domků. Při něm se zjistilo osídlení od mladší doby kamenné až do raného středověku. O rok později přišel při výzkumu rodinného domu objev zoomorfní plastiky kozla. Nález, který je v posledních desetiletích ...

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  ... př. Kr. - na Moravě začíná lengyelská kultura (kultura s moravskou malovanou keramikou), velký rozmach figurální plastiky, objevují se rondely (kruhová ohrazení - Těšetice, Bylany u K. Hory), do Čech se ...

  6.01 Svatyně | Čtyřúhelníkové valy - Viereckschanze

  ... plastiky jelenů z Felbach-Schmiedenu v Badensku-Würtembersku apod.). Autorka: PhDr. Jana Čižmářová, Keltové na Moravě Rozšíření čtyřúhelníkových valů v Evropě • Čtyřúhelníkové valy - Viereckschanze ...

  Jevišovická kultura

  ... rolnictví i chov dobytka (už i koně), ale i častější lov, tkalcovství, kamenné štípané i broušené nástroje, parohové výrobky. Mezi keramickými nálezy nacházíme silně abstraktní plastiky, zejména antropomorfní ...

  -3 200 - 2 800 Jevišovická kultura

  ... i chov dobytka (už i koně), ale i častější lov, tkalcovství, kamenné štípané i broušené nástroje, parohové výrobky. Mezi keramickými nálezy nacházíme silně abstraktní plastiky, zejména antropomorfní ...

  1.3.1 Vzhled | Tělesný vzhled Keltů

  ... zemědělských sídlišť. Lžičkovité nástroje s "drbátkem" snad mohly sloužit k odstraňování nečistoty z uší. K představě o modelaci těla českých Keltů přispívají i do značné míry stylizované plastiky. Neregistrujeme ...

  Staré Hradisko - Oppidum

  ... nástroje a kování nejrůznějšího druhu, zbraně, bronzové a železné šperky, zlomky skleněných perel a náramků, nacházejí se drobné zvířecí plastiky, doklady výroby mincí i množství mincí - zlatých i stříbrných, ...

  6.06 Bohové | Víra Keltů a jejich oslavy

  Věrské představy lze nicméně spatřovat i v jiných projevech, např. nepochybně s nimi souvisejí drobné plastiky (většinou závěsky) zvířat - kanec, pes, srna, koza atd., které měly přenést na člověka vlastnosti ...

  Keltové - struktura encyklopedie

  ... 6.2.1 Kolečko s loukotěmi 6.2.2 Kolečko s devíti paprsky 6.2.3 Kosodélníkový amulet 6.2.4 Mušle 6.2.5 Rondel 6.2.6 Zlatý amulet 6.2.7 Různé 6.3 Plastiky 6.03 Kult hlav 6.03 Plastiky lidí 6.03 Plastiky ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo