kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Břeclav, Jihomoravský kraj,
Období: neolit, Keltové, doba římská, Slované

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy:
Břeclav-Bernardsthal - Nález mužská postava, bronzová figurka ext link 15
Břeclav-Lúbež - bronzová figurka ext link 15

Literatura:
Nebehay, S. 1987: Bernhardsthal. Fundberichte aus Österreich 26, 219
Čižmář, M. 2012 ext link 15: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Nitra In: G. Březinová, V. Varsik (eds.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes XIV. Nitra: Archeologický ústav SAV v Nitre, 145–173., 147, obr. 1: 7
Karwowski, M. 2012: An Ithyphallic Celtic Figurine from Oberleiserberg. In: S. Berecki (ed.): Iron Age rites and rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the international colloquium from Târgu Mureş, 7–9 October 2011. Târgu Mureş: Editura Mega, 189–212., pl. 1: 7. 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více