kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Nejvýznamnější nálezem je jistě ucho konvice se znázorněním akrobata.

Buď traktorista s utajovaným jménem vyoral, nebo archeologický lupič s detektorem před pár lety získal na poli nebo v přilehlém lese severně od silnice na Pašovice ucho zobákovité konvice se ztvárněním postavy akrobata. Z mistrovského díla, patrně vyrobeného v dílnách bývalého etruského města Vulci či Picena po roce 450, kdosi (na objednávku?) odstranil plastiky dvou lvů na okraji ústí, z nichž však ponechal oba ocasy. Stejně tak na dolním konci "odřízl" znázornění dvou bojovníků, která asi nebyla slučitelná s představami majitele z řad elity Keltů. Chemická zkoumání slitiny ucha v Ústavu jaderné fyziky v Reži u Prahy ukázala na stejné složení, jaké mají podobné konvice uložené v Britském muzeu v Londýně a jinde. Plastika akrobata byla odlita ze slitiny se zvýšeným podílem olova, dovolující věrné ztvárnění muže s čepicí a suspenzorem, který však byl druhotně odstraněn; ostatní části byly ulévány z bežného bronzu. Nepatrné zbytky tkaniny konzervované v patině nádoby signalizují, že konvice byla na konci své pouti do Čech uložena pod textilním pokryvem, jak je tomu běžné v "knížecích" hrobech Keltů z 5. a počátku 4. století. Snad byla u Hostů naorána osamoceně stojící mohyla Keltů, jejíž existence zůstala keltologům zatím utajena. Severně od Alp bylo stejné ucho nalezeno pouze v knížecí mohyle u německého Schwarzenbachu. Oblast soutoku Vltavy a Lužnice patrně bývala důležitou dopravní križovatkou.

V dnešní zalesněné krajině mezi obcí a Vltavou se hlavně v 6., ale také 5. a počátkem 4. století rozkládal pohřební areál Keltů. V lese Tomkův (Vondrův) kopec 1,9 km jihozápadně od kaple v obci byl vrchním četnickým nadstrážmistrem Burianem v letech 1920-22 prováděn výkop pohřbu v mohylách, do jejichž výbavy patrně patřil mimo jiné i železný mec, dále sekáče a z téhož materiálu vykovaná prolamovaná opasková zápona s ornamentikou, o kterou se po nedávné konzervaci keltologové začali znovu zajímat. Podle zápisu v inventáři českobudějovického muzea byla ve vyházené hlíně dodatečně nalezena část pravoúhle zalomeného železného klíče se třemi zuby, nejpravděpodobněji současného s hrobem.

hosty2whosty ucho konvicew hosty ucho konvicew

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více