kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj
Období: Keltové

1. Lokalita - na poli na břehu říčky Blatné bylo rozsáhlé laténské sídliště s nálezy keramiky, přeslenů, brousku a žernovů.
2. Lokalita Dvorské - zlomky keramiky, přeslen, provrtaná kolečka ze střepů
3. Lokalita Ostrůvky - východně od obce by mělo být sídliště - nálezy tuhové střepy, nedochovány

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy ext link 15

Literatura:

Šimek, Emanuel ext link 15 1958: Poslední Keltové na Moravě, Brno, 16, 106
Meduna, Jiří 1980b: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gréiberfelder in Mähren (Katalog), PAM XI, Brno, 19-21
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15
Čižmář, M. 2012 ext link 15: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 145-173. Nitra, str. 154, obr. 4:3

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více