kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj
Období: Keltové

1. Lokalita - na poli na břehu říčky Blatné bylo rozsáhlé laténské sídliště s nálezy keramiky, přeslenů, brousku a žernovů.
2. Lokalita Dvorské - zlomky keramiky, přeslen, provrtaná kolečka ze střepů
3. Lokalita Ostrůvky - východně od obce by mělo být sídliště - nálezy tuhové střepy, nedochovány

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy ext link 15

Literatura:

Šimek, Emanuel 1958: Poslední Keltové na Moravě, Brno, 16, 106
Meduna, Jiří 1980b: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gréiberfelder in Mähren (Katalog), PAM XI, Brno, 19-21
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15
Čižmář, M. 2012 ext link 15: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. Archeológia na prahu historie. K životnému jubileu Karola Pietu, 145-173. Nitra, str. 154, obr. 4:3