kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1999 nalezen žárový hrob z 5. století, který byl umístěn ohradě. Ohrazení bylo o vnějších rozměrech 5,2 × 5,1 m tvořeno žlabem. Hrobová jáma kruhového tvaru o prům. 50 cm, datování LT A

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Sofaer, J. - Turek, J. 2004: Excavation of a funerary area at Uhy (Central Bohemia). In: M. gojda (ed.): Ancient Landscape, Settlement  Dynamics and Non-Destructive Archaeology. Prague 2004, 286 – 305
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Lokace: Uhy, Okres: Kladno, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více