kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • v areálu středověkého hrádku Tetína byly zjištěny zlomky keramiky 
  • v expozici muzea v Berouně jsou vystaveny nálezy železného a kostěného kladívka, skleněných korálků, dále uloženy bronzové zlomky, a to bronzová a železná spona z konce 2. století, jehla, „úchytka" bronzové nádoby, nášivka, náramky a tyčinky...
  • 1923 v jeskyni Koda nalezena keramika

Datování: paleolit, mezolit, neolit, eneolit, doba bronzová, Keltové - doba laténská LTC–D, doba římská Slované

Literatura:
Axamit, J. 1922–23: Novější zajímavé nálezy. Památky archeologické 33, s. 330-331
Benková, I. – Čtverák, V. 2002: Dva hrady na Berounsku. Archeologie ve středních Čechách 6, s. 545–552
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri, 312–315.

Lokace: Tetín, Okres: Beroun, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více