kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Beroun, Středočeský kraj,paleolit, mezolit, doba bronzová Keltové,doba římská Slované