kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- v 80. a 90. letech 20. století se stala pískovna významným nalezištěm rozsáhlého sídliště Keltů ze 2.-1. století
- 1998–2001 - zjištěn trojdílný areál ohrazený palisádou a zčásti i příkopem. datování LT C–D
- hojná železářská struska
- V areálu zjištěny nadzemní sýpky o půdorysu tvořeném 4–6 kůly

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura: Vokolek, V. 2002: Závěrečná zpráva o archeologickém výzkumu ve Slepoticích v roce 2001. In: Výroční zpráva Východočeského muzea Pardubice za rok 2001, Pardubice, 47–52.

Lokace: Okres: Pardubice, Pardubický kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více