kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Mladá Boleslav, Středočeský kraj,
Období: Keltové,doba římská, Slované

Nejvýznamnějším nálezem je bezesporu mohyla germánského knížete. Součástí pohřební výbavy byly unikátní, již ve své době velice ceněné římské kovové výrobky. Hlavní část souboru tvoří honosné, řemeslně i umělecky dokonale zpracované výrobky sloužící primárně pro slavnostní pití vína. Popis