kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • výšinné opevněné sídliště, hradiště v lokalitě Rýsov ext link 15
  • na poli v blízkosti Rýsova nalezeno a zcizeno několik zlatých keltských mincí (statérů mušlového typu - uváděny jsou typy Paulsen 292-293 a 336), jejichž skutečný počet není znám. Datování: LT C/D1.

Datování: doba bronzová, doba laténská Keltové

Literatura:
Radoměrský, Pavel 1955: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I, 1, Praha., 79-80;
Čižmář, Miloš 1997a: Mähren. Goldmünzen, in: Das prähistorische Gold in Bayem, Bohmen und Mähren, PA - Supplementum 7, 299-305, 349-350., 301.

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Lokalita: Provodov, Okres: Zlín, Zlínský kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více