kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1982 - Pohřebiště se 48 kostrovými hroby, LT B1 až počátek LT C1,
- v blízkosti obytný areál Ha D až LT C2/D1, 35 objektů z 6. - 1. století, v jedné polozemnici o rozměrech 6,5 x 5 m byly nalezeny zlomky řecké keramiky, viz popis v publikaci Keltské hlavy a postavy ext link 15

Literatura: Bureš, M. – Waldhauser, J. 2005: Mladší doba železná – Keltové na území Prahy. In: Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol.: Pravěká Praha, Praha, 726–728

Zdroj:
Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15 - dodatky 2007

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více