kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1977 - osm obdélníkových a lichoběžníkových objektů z 6.-5. století a z doby po změně letopočtu
byl nalezen římský republikánský quinár L. Thorius Balbo, okolo roku 90
2009 - prozkoumáno nepřerušené čtyřúhelníkové žlabovité ohrazení (obj. 8), které obklopovalo hrobovou jámu max. délky 274 cm a šířky 102 cm s centrálním kostrovým pohřbem (obj. 9) dvou jedinců. Ohrazení o stranách 686 × 670 cm datování LTB1–C1/2 (2020)

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
M. Vávra - Z. Beneš 2020: Kostrové hroby na sídlišti z doby laténské a římské v Nebovidech u Kolína. Archeologie ve východních Čechách 24, 2020, 219 – 233.
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Lokace: Nebovidy, Okres: Kolín, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více