kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Neznámé keltské sídliště a pohřebiště objevili archeologové poblíž Mořic na Prostějovsku poté, co zde amatérský hledač s detektorem kovů našel bronzový náramek a ohlásil to odborníkům.

Několik částí bronzového bohatě zdobeného nánožníku našel hledač na poli západně od Mořic počátkem loňského roku. Jde o mírný, severně orientovaný svah, který pomalu klesá k říčce Hané. V hloubce asi 0,8 metru pod podložím jsme našli kostru, která byla uložena na zádech s lebkou k severu. Na levém předloktí měla jednoduchý bronzový náramek, na pravé pažní kosti železný nápažník. V oblasti trupu byl železný fragment. Kostra patřila staršímu muži ve věku kolem padesáti let.

Sídliště i pohřebiště byla podle něj využívána alespoň nějaký čas ve stejnou dobu. Objevené sídliště fungovalo v období rozmachu centrální aglomerace v Němčicích nad Hanou, od které je mořické lokalita vzdálena necelé čtyři kilometry.

Zdroj: www.idnes.cz