kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť v České republice

Jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť v České republice spadá do mladší doby železné, tzv. doby laténské. Leželo na trase tzv. jantarové stezky a pravděpodobně bylo jedním z nejdůležitějších výrobních a obchodních center, ve kterém se zřejmě také vyráběly mince. Dále se zde našly mince z Řecka, Říma, Kartága nebo Egypta, stovky železných a bronzových předmětů, mezi nimiž vyniká druhá největší kolekce skleněných náramků v Evropě.
Sídliště bylo pravděpodobně předchůdcem pozdějších keltských správních center, tzv. oppid. Zaniklo koncem 2. století př. n. l. pravděpodobně při vpádu Teutonů na Moravu. 
V novodobé historii bylo naleziště drancováno pomocí detektorů kovů.

Němčice nad Hanou - nález jantarové dílny a svatyně ext link 15

Němčice nad Hanou - nález sklářské dílny ext link 15

Němčice nad Hanou - vyplenění památky ext link 15

Nálezy lidských figurek (9 ks) jsou popsány v publikaci Keltské hlavy a postavy ext link 15

Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj
Období: doba bronzová, Keltové, doba římská

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více