kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- mohylové pohřebiště šedesáti mohyl, dnes zůstalo pouhých 43. V mohylách se pohřbívalo několik set let až do zlomu 5. a 4. století, kam patří nález unikátní maskovité spony se zvířecí hlavičkou na její patce. Ze stejné mohyly byl získán bronzový náramek se šesti vývalky a početné železné fragmenty. V sousedství se nacházejí 1–2 obytné areály Ha C a Ha D až LT A s desítkami objektů - depot železných a kostěných předmětů LT A.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Sankot, P. - Vojtěchovská, I. 1986: Excavations of an Early- La Téne settlement with a hoard of iron implements at Chýnov near Prague. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 119-124.
Sankot, P. 2001: Nouvelles fouilles à Libčice-Chýnov où l’on aperçoit qu’une fibule peut cacher un ensemble de sites. In: Collis, J. (ed.): Society and settlement in Iron Age Europe, Sheffield, 299–311.
Sankot, P. 2002a: Décor animalier de la poignée de Libčice-Chýnov. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 56, 99–106.

Lokace: Libčice - Chýnov Okres: Praha-západ, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více