kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Místní jméno z Ptolemaiovy mapy ze 2. století našeho letopočtu, umisťované sotva oprávněně do oblasti západně od labské průrvy, není asi odvozeno z keltských jazyků.

Literatura:
Šimek, E. 1949: Velká Germania Klaudia Ptolemaia III. Brno, s. 185;
Květ, R. 1998 (1999): Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek. In: Archaeologica historka 22, s. 215-222, s. 216. 

Autor: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15