kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Někteří badatelé název tohoto horstva uvedeného na Ptolemaiově mapě ze 2. století n. l., hledaného v několika oblastech střední Evropy (např. Smrčiny, Beskydy, Jeseníky), pokládali "za čistě keltský".

Jiní shledávali v první složce názvu keltské adjektivum "jasanový" a v druhém podstatném jméně germánský výraz "hora nebo hrad". Umístit Askiburgijské hory není patrně možné.

Literatura:
Dobiáš, J. 1964: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha, s. 31, 60-61, 180-181;
Řehák, S. - Květ, R. 1993 (1995): Ptolemaiova Velká Germánie stále záhadou. In: Pravěk NŘ 3, s. 177-191, s. 180-184.

Autor: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15