kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

V Ptolemaiově mapě je Abilunon umístěn na zeměpisné délce 35 stupňů a 20 minut a na šířce 47 stupňů a 20 minut. Může se jednat o oppidum Třísov nebo jiné místo.

Je vykládáno z osobního jména Abilon (Abolos) ve významu abilon, tj. "země" a dunom, "hrad, hradiště".

Zdroj:  Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách Kniha velkého rozsahu od Jiřího Waldhausera shrnuje výzkum Keltů, co kde bylo nalezeno, poutavé vyprávění, stovky obrázků, 591 stran velkého formátu.