kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Úzké a mělké žlaby (o šířce a hloubce do několika desítek cm) - někdy s jamkami po kůlech nebo tyčovině uvnitř obytných areálů představují patrně základové žlaby plotů a dřevěných ohrad různých funkcí.

Podle výsledků výzkumů je možné rozeznat dvě skupiny ohrazení v době železné:
1. Lokální nebo také individuální ohrazení: slouží převážně jednotlivcům nebo malým skupinkám osob, tj. většinou jen částem větších komunit. Nacházejí se uvnitř, resp. jsou součástí obytných, vyrobních, rituálních aj. areálů. Typické je pro ně lehké ohrazení (ploty, dřevěné ohrady).
2. Komunitní ohrazení, tj. slouží celé komunitě nebo více komunitám. Jsou to celé obytné, vyrobní, rituální aj. areály. Jejich ohrazení může byt lehké, ale častěji je silnější (např. val či hradba dvorců nebo hradišť).  Viz 2.2 Hrazené rovinné areály – dvorce ext link 15

Zdroj: Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

3. V době laténské se po celé Evropě vyskytují čtyřúhelníková žlabovitá ohrazení s vazbou na pohřební areály ext link 15 - hrob ve čtvercové ohradě.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více