Keltové

 • -113 První písemná zmínka o našem území

  První písemná zmínka o našem území, kterou napsal Poseidónios. Bójové odrazili vpád Germánských kmenů na naše území (Teutoni a Cimbrové (Kimbrové).

 • 1.2 Boios

  Boios

  Boios - nápis vyrytý na fragmentu keramiky (Manching 2.-1. století př. n. l.).

 • 1.2 Kde je Boiohaemum?

  Kde leželo Boiaimon/Bouíaimon/Boiosedos (Boiohaemum)?

 • 1.2 Keltské kmeny

  Keltské kmeny ve starověku a pravěku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů a souhrně představovaly tzv. laténskou kulturu (6.-1.st. př.n.l.)

 • 1.2 Keltské kmeny - (Volkové)-Tektoságové

  Sídla (Volků)-Tektoságů připomínají psané prameny opět kdesi v hloubi Herkýnského lesa ve střední Evropě, dále zase v Karpatské kotline a také na jižním pobreží Francie, bývalé narbonnské Galie,a to v sousedství (Volků)-Arekomických.

 • 1.2 Keltské kmeny - Bójové

  Podle písemných pramenů bývala sídla Bójů jednak ve "středoevropském" Herkýnském lese, jednak v prostoru na západě Karpatské kotliny, odkud po roce 51 př. n. l. ovládli území až k Tise.

 • Boiohaemum

  Lokace: / Boiaimon/ Boiosedos Bójsko, Země Bójů,Keltové