kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Šumberová, R. 1998: Záchranné výzkumy základny ARÚ AV ČR v Bylanech v roce 1997. In: Středočeský vlastivědný sborník 16, s. 143-144.
Šumberová, R. 2000: Osídlení nivy dolního toku Vrchlice v pravěku. In: AR 42, s. 261-302.
Šumberová, R. – Valentová, J. 2011: Dům mrtvých nebo živých? Archeologické rozhledy 63, 220-250.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více