kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Diplomová práce Charakteristika surovin použitých pro výrobu laténských brousků na Moravě, 2010, Masarykova univerzita

Cílem předložené práce je petrografická charakteristika surovin pro výrobu brousků na Moravě. S pomocí mikroskopického, CL a EMS studia bylo zjištěno, že 95% brousků je vyrobeno z různých variet křemenných pískovců. V práci je podána jejich detailní charakteristika.
Práce se rovněž částečně zabývá technologii jejich těžby a zpracování a proveniencí surovin.