kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Němečková, V. - Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1986: Poznámky k soupisu keltských mincí a jejich nalezišť v severovýchodních Cechách. In: Numismatický sborník 17, s. 5-13.
Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1964: Keltské mince v severovýchodních Čechách. In: ASM 1, s. 102-108.
Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1974: Keltská zlatá mince z Hrušovky, o. Litoměřice. Archeologické rozhledy 26, 477-480.
Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1977-1978: Nálezy keltských mincí s kancem a mužíkem. In: Numismatické listy 15, s. 103-123.
Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1980: Mince nalezené v Mostě. In: Věstník Okresního archivu v Mostě 1979, s. 39—46.
Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1998: Keltský poklad ze Starého Kolína. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více