kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Motyková, K. 1977: Laténské sidliště z Hostie. In: AR 29, s. 45-59.
Motyková, K. 1980: Iron working in an Early Latěne settlement at Prague-Stodůlky. In: AR 32, s. 327.
Motyková, K. 1981: Doklady výroby bronzu na laténském sídlišti u Holubic (okr. Praha-západ). In: Praehistorica 8, s. 193-199.
Motyková, K. 1981a: The Early Roman settlement at Mlékojedy. In: Nouvelles archéologiques dans La république socialiste tchěque, s. 116-117. Praha - Brno.
Motyková, K. 1986: A settlement site from the early La Těne period at Dolní Břežany by Prague. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 135-147.
Motyková, K. 1986a: The contribution of last years' excavations to the knowledge of the Roman period in Bohemia. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 163-171.
Motyková, K. 1991: Ľimportance de la Bohéme au III siěcle av. J-Cä la lumiére de la recherche archéologique récente. In: Études celtiques, 28, s. 309-324.
Motyková, K. 1993: Contribution á la question de ľorigine du fer ä cheval. In: Études celtiques 30, s. 149-164.
Motyková, K. 1995: Pravěké hradiště na vrchu Vladaři u Žlutic. In: Karlovarsko 5, s. 5-31.
Motyková, K. 1999: Archeologické výzkumy na Nymbursku v letech 1997 a 1998. In: Středočeský vlastivědný sborník, 17, s. 93-98.
Motyková, K. 1999a: Archeologické výzkumy Polabského muzea v Poděbradech v roce 1998. In: Zprávy ČAS, Suppl. 38, s. 7.
Motyková, K. 2000: Archeologické výzkumy na Nymbursku v roce 1999. In: Středočeský vlastivědný sborník 18, s. 129-134.
Šneidrová, K. 1955: Laténská osada u Tuchlovic na Novostrašecku. In: PA 48, s. 185-205.
Šneidrová, K. 1956: Výzkum u Dobříčan na Žatecku. In: AR 8, s. 491-515.
Motyková-Šneidrová, K. 1957: Laténské nálezy z Křince u Nymburka. In: AR 9, s. 328-331.
Motyková-Šneidrová, K. 1958: Dvě nová mladolaténská sidliště z Čech. In: AR 10, s. 729-730.
Motyková-Šneidrová, K. 1958a: Další poznatky k problematice laténských a časně římských osad v Cechách na základě nálezu u Starého Vestce. In: PA 49, s. 159-184.
Motyková-Šneidrová, K. 1959: Osídlení z mladší doby laténské, z doby římské a stěhování národů v Záluží u Čelákovic I. In: PA 50, s. 579-590.
Motyková-Šneidrová, K. 1959a: Kovolitecká dílna v laténské osadě u Libochovic. In: AR 11, s. 181-192.
Motyková-Šneidrová, K. 1960: Osídlení z mladší doby laténské... II (viz Motyková-Šneidrová 1959), pokračování. In: PA 51, s. 161-182.
Motyková-Šneidrová, K. 1961: Sídliště z doby laténské v Řehnících (okr. Mladá Boleslav). In: AR 13, s. 259-260.
Motyková, K. 1962: Osada pod Hradištěm u Stradonic. In: PA 53, s. 137-154.
Motyková-Šneidrová, K. 1963: DieAnfdnge der álteren romischen Kaiserzeit in Bôhmen. Praha.
Motyková-Šneidrová, K. 1965: Žárové pohřebiště z Tvršic na Žatecku. In: PA 56, s. 115-148.
Motyková-Šneidrová, K. 1969: Halštatsko-laténské sídliště u Tuchlovic, okr. Kladno. In: AR 21, s. 99-100.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1977: The Position of Závist in the Early La Těne Period in Bohemia. In: PA 68, s. 255-316.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1978: Metal, glass and amber objects from the acropolis of Závist. In: PA 69, s. 259-343.
Motyková, K - Drda, P. - Rybová, A. 1978a: Závist keltské hradiště ve středních Čechách. Praha.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1980: A Contribution to the Závist acropolis stratigraphy. In: PA 71, s. 308-334.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1982: Keltské hradiště Závist - dosavadní výzkum a jeho perspektivy. In: PA 73, s. 432-454.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1984: Opevnění pozdně halštatského a časně laténského hradiště Závist. In: PA 75, s. 331-444.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1984a: Srovnání nálezů mincí se sídelní koncentrací v Cechách v době oppid. In: Slovenská numismatika 8, s. 147-170.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová A. 1986: Systematic investigations of the Celtic hillfort of Závist in 1980-1984. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 125-134.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1988: Die bauliche Gestalt der Akropolis aufdem Bugwall Závist in der Späthallstatt- und Frúhlatěnezeit. In: Germania 66, s. 391^136.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A. 1990: Oppidum Závist - Prostor brány A v předsunutém šíjovém opevnění. In: PA 81, s. 308—433.
Motyková, K. - Drda, P. - Rybová, A: 1990a: Die Siedlungsstruktur des Oppidums Závist zum heutigen Forschungsstand. In: Archäologisches Korrespondenzblatt 20, s. 415^426.
Motyková, K. - Sedláček, Z. 1990: Osídlení ze starší doby římské v Kolíně - Radovesnicích I. In: AR 42, s. 270-283.
Motyková, K. 1994 (1995): Pravěké hradiště na vrchu Vladaři u Žlutic. Karlovarsko 5, 5-61
Motyková, K. – Drda, P. – Rybová, A.: Závist: keltské hradiště ve středních Čechách. Praha 1978.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více