kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Koutecký, D. 1966: Archeologický výzkum ve Vikleticích v letech 1961-1964. In: AR 18, s. 121-129.
Koutecký, D. 1969: Nové nálezy v severozápadních Čechách. In: AR 21, s. 7-30.
Koutecký, D. 1969a: Pravěk Mostecka. Nové archeologické nálezy na Mostecku. Most.
Koutecký, D. 1970: Knovízské a laténské sídliště ve Veliké vsi na Podbořansku. In: AR 22, s. 24-77.
Koutecký, D. 1973. Knovízské sídliště v Blažimi. In: AR 25, s. 12 10.
Koutecký, D. 1985: Halštatské hradiště Hradec u Kadaně. In: PA 76, s. 71-77.
Koutecký, D. 1985a: Archeologické nálezy u nápadného skalního výchozu u Jezeří, okr. Most. In: AR 37, s. 198-200.
Koutecký, D. 1988 a 1988a: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a starolaténské na Kadaňsku I a II. In: AR 40, s. 49-96; 254-295.
Koutecký, D. 1993: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a laténské na Podbořansku III. In: AR45,s. 585-611.
Koutecký, D. 1994: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a laténské na Podbořansku TV. In: AR 46, s. 25-48.
Koutecký, D. 1997: Laténské a římské sídliště v Jenišově Újezdě, okr. Teplice. In: AR 50, s. 625-633.
Koutecký, D. - Špaček, J. 1982: Bylanská pohřebiště v Čelákovicích. In: PA, s. 57-85.
Koutecký, D. - Venclová, N. 1979: K problematice osídlení severozápadních Čech v době laténské a římské. Sídliště Počerady I. all. In:PA70, s. 42-112.
Koutecký, D. et al 1980: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953-1972. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více