kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Blažek, J. - Kotyza, O. 1995: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích II. Fond Třebenice. Teplice.