kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Hlava, M. 2008: Laténský kruh z Dalovic (okr. Mladá Boleslav) ze sbírek Muzea Hlavního města Prahy. Archaeologica Pragensia 19, 123-128.
Hlava, M. 2013: K lokalizaci časně laténské maskovité spony ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Archeologie ve středních Čechách 17, 661-680.