kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj
Období: eneolit, Keltové

 

V roce 1994 poblíž Ohrozimi byla prozkoumána zahloubená chata z pozdně laténského období. Nálezový soubor je zajímavý svou rozmanitostí (skleněný prstencový korál, jantarový korál, nauheimská spona, železná sekera, železné závlačky, kamenné brousky, zlomky zrcadla, malovaná keramika). Navíc je v chatě doložen nejméně jeden druh výroby, a to zpracování kostěné a parohové industrie ext link 15. Z výzkumu polozemnice pochází polotovar kladiva z parohoviny opatřeného důlkem o průměru 2 cm a hloubce 2,5 cm, kostěná hrací tyčinka ve tvaru mírně nepravidelného kvádru s početními body v podobě malých rytých kroužků o průměrech 0,4–0,5 cm s body uprostřed, zřejmě nedokončený polotovar, dále dvě hrubě opracovaná kolečka z kostí jelena.
Objekt měl pravidelný obdélníkový půdorys o rozměrech 3,25 ×2,50 m a rovné dno zahloubené 1,2 m pod povrchem a dvěma kůly na středové ose pro sedlovou střechu.
Další nálezy:
Kovové nálezy - spony, deset drobných fragmentů bronzového zrcadla, železné poutko pochvy meče, tenký obloukovitý bronzový plíšek široký ca 0,5 cm s jemnými doposud ostrými zoubky po obou stranách, železná sekera, dvě železné závlačky, sedm zlomků tenkého bronzového plechu různých tvarů a rozměrů, železné hřebíky a svorky a další zlomky
Sklo a jantar
Kamenné brousky - 6 ks, tři brousky vyrobeny z křemenného pískovce a po jednom z droby a prachové břidlice
Předměty zkosti aparohu, zvířecí kosti
Keramika

Datování: LT D1

Literatura: Čižmář, I. 2015: Pozdně laténská chata z Ohrozimi, okr. Prostějov, Archeologické rozhledy LXVII–2015, 438–463

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více