kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Kost patří k nejstarším materiálům používaným k výrobě předmětů.

Při zpracování kostí, paroží, rohů se používalo řezání, broušení, vrtání. materiál byl tvrdý, proto se změkčoval napařením nebo louhováním.

Stradonice - Kosťařská dílna pracovala na oppidu Stradonice, odkud pocházi četná opracovaná surovina a polotovary, mj. hracích kostek

Závist - ateliér ve dvorci na akropoli oppida Závist dokládají paroh se stopami řezu, polotovar hrací kostky a zkoušky kružítek na kostech (Drda - Rybová 1995a, str. 190; 1995D, str. 600).

Ohrozim ext link 15 - V roce 1994 poblíž Ohrozimi byla prozkoumána zahloubená chata z pozdně laténského období. Nálezový soubor je zajímavý svou rozmanitostí (skleněný prstencový korál, jantarový korál, nauheimská spona, železná sekera, železné závlačky, kamenné brousky, zlomky zrcadla, malovaná keramika). Navíc je v chatě doložen nejméně jeden druh výroby, a to zpracování kostěné a parohové industrie.
Literatura: Čižmář, I. 2015: Pozdně laténská chata z Ohrozimi, okr. Prostějov, Archeologické rozhledy LXVII–2015, 438–463

 

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více