kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Čťyřúhelníkové valy v trati Obrovy hroby s vyvýšeným severovýchodním nárožím s homolovitým násypem.

Kučeř 1 (okr. Písek) - v lese severně od ob­ce a těsně západně od silnice do Sobědraže je od roku 1847 známo valové ohrazení té­měř uzavírající čtvercový prostor 68 x 68 x 65 x 65 m. Vchod se nalézal asi uprostřed jižní strany. Až tříapůlmetrové valy lidé nazývají Obrovy hroby. Ani malé výkopy B. Dubského (1940) a J. Frohlicha (1970) ne­vnesly světlo do problému, zda jde o objekt ze 3.-1. století (tzv. Viereckschanze), který byl ve středověku opětovně využit.

Zvláštní nález byl objeven v roce 2009 díky detektoru kovů na vnitřním povrchu Viereckschanze. Jde o palmetovitou opaskovou přezku z pozdní doby laténské s červeně smaltovanou výzdobou.

Zdroj: J. Waldhauser: Encyklopedie Keltů