kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Dílny, kde se zpracovával bronz byly nalezeny např.:

Laténské lokality s doklady barevné metalurgie:
Čechy: Stradonice, Závist, Hrazany, Nevězice, Třísov, České Lhotice, Závist (stupeň LT A), Rubín, Týnec n/Labem-Kolo, Markvartice, Cehnice?, České Budějovice?, Dřemčice, Duchcov, Holubice, Hostivice, Hostomice, Chržín, Libkovice-Mariánské Radčice, Libochovice, Lužice u Kadaně, Poříčany, Přistoupim, Praha-Běchovice, Praha-Stodůlky, Radovesice, Řevnice, Srbeč, Stará Dobev, Statenice, Tuchoměřice, Tuchlovice, Žebrák, Osí
Morava: Staré Hradisko, Hostýn?, Kojetín-Požaha, Loučka-Obírka, Lukov-Ostroh, Bořitov, Němčice-Víceměřice, Ptení, Brno-Ivanovice, Brno-Slatina, Čejkovice, Hrubá Vrbka, Komořany, Koryčany, Kralice na Hané, Křepice, Milonice, Mistřín, Modrá, Mutěnice, Náklo, Ohrozim, Pavlov, Polkovice, Pouzdřany, Pravčice, Šlapanice, Tvrdonice, Unkovice, Velké Hostěrádky, Víceměřice, Žatčany

Bořitov - zpracování barevných kovů zde probíhalo pravděpodobně společně s železářskou produkcí
Brno-Ivanovice - zahloubená chata obsahovala destrukci nespecifikovaného výrobního zařízení
Brno-Slatina - na dně objektu byly nalezeny tři výhně a doklady zpracování železa
Holubice - pravděpodobná destrukce pyrotechnologického zařízení a z blízkého okolí tohoto objektu zlomky tyglíků
Hostivice
- odkryty drobné vyhřívací pícky a kovolitecká dílna
Hrazany
- prováděno v rozlehlém objektu za hlavní branou oppida, v jeho prostoru (svahy Červenky) byla identifikována šperkařská dílna se zpracováním emailu
Chržín
- zásyp a bohatý technický inventář
Libochovice
- destrukce pyrotechnologického zařízení se spolu s množstvím fragmentů tyglíků
Lužice
- bronzový polotovar - tyčinka se stopami kování
Mistřín
- objekty dokládají jak přítomnost pyrotechnologických zařízení (vypálená dna) tak i nálezy bronzových slitků či tyglíků
Modrá
- uváděny dvě kopulovité pícky s možným vztahem k metalurgii
Pavlov
- zahloubený objekt s destrukcí kopulovité pece společně s tyglíky a keramickým kadlubem
Praha-Stodůlky
- v železářském objektu s destrukcí pece objeven i bronzový šrot patrně určený pro recyklaci
Praha-Běchovice
- Polozemnice je určena jako kovářská a bronzařská dílna
Radovesice
- objekty se známkami hutnění rud mědi. Metalurgická dílna byla nalezena v zahloubeném domě, objekt 122/78, datovaný do období LT C. Bylo zde nalezeno tavící zařízení (vana), tyglíky s kapkami mědi, hliněné ústí měchu, ?kamené drtiče rudy?, hlušiny a strusky.
Staré Hradisko
- výrobní objekty s nálezy souvisejícími s barevnou metalurgií pochází jak z prostoru zástavby v sousedství hlavní komunikace u vnitřní brány, tak i z prozkoumaného dvorce (především V část), uvažováno o spolupráci s kovářskou činností
Statenice - zahloubená (kopulovitá?) pec, tavicí pánvičku, slitky bronzoviny a patrně i předměty určené k recyklaci
Stradonice - metalurgické dílny v prostoru dvorců u hlavní komunikace a v okolí hlavní brány
Šlapanice - v objektech se našly doklady pyrotechnologických zařízení, kamenný „pracovní stůl“, tyglík a nazelenalá přepálená a zestruskovatělá mazanice
Tuchoměřice - ve dvou zahloubených objektech částečně zapuštěné kameny v podlaze (patrně pracovní podložky) spolu s možnými doklady destrukce nadzemního pyrotechnologického zařízení v okolí objektů
Závist - doloženy dílny zpracující barevné kovy jak v okolí hlavní brány, tak i zahloubený objekt s množstvím mincovních destiček ze dvorce z předpolí oppida. Slabě zahloubený objekt XVII ve dvorci na akropoli vydal tavící kelímky a zlomky ingotu z přetavované bronzoviny. Také objekt XVI vydal kusy bronzoviny a kelímků a torzo hliněné pece s roštem a průduchy.


Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více