kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Užití koně k jízdě dokládají na oppidech i četné nálezy ostruh malých rozměrů, v naprosté většině železných, jen výjimečně z bronzu.

075 1w 

Staré Hradisko - Různé typy železných a bronzových ostruh

p 12 1w

Stradonice