kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Častou výzdobou šperku či jiného výrobku byla tzv. zoomorfní motiv, tzn. ztvárňující zvířecí tělo nebo jeho část (např. hlavu).

Vyráběli se např. pásové zápony, výlevka konvice, spony s ptačí hlavou, atd.

048 005 1w

Brno-Maloměřice

068 1w

Přísnotice - drobná bronzová plastika kance