kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Picí roh je nádoba vytvořená z přírodního rohu zvířete - krávy, kozy, zubra (G. I. Caesar, Zápisky, IV), apod.

Rohy jsou organický materiál, který se v archeologických situacích téměř vůbec nedochová. Picí rohy byly zdobeny kovy (zlato, bronz) - kování rohů, nákončí, které se nacházejí v hrobech. První identifikovatelné kovové doplňky rohů se objevují v pozdní době bronzové a starší době železné.

Nálezy:
Nejznámější je nález dvou rohů z dánského rašeliniště u Skudstrup (Grüss 1931, 180-191), ve kterých se dochovaly unikátní zbytky jejich obsahů.
Fragment dochovaného rohu z pozdně halštatského období v hrobu v Dobrčicích (Červinka 1938, 79).
V mohyle Eberdingen - Hochdorf ext link 15 byl na jednom zlatém kování zbytek rohoviny, který nesl stopy zdobení tenkými rýhami. Bylo zde nalezeno devět rohů na pití. Osm bylo vyrobeno z rohů zubra.

Mohyla v Hradišti u Písku ext link 15 - nález zlatého zdobeného kruhu (časná doba laténská)
Staré Hradisko - kapkovitě zakončené kování
Stradonice - kování rohů, které se dochovaly v poškozené podobě a jejich určení jako kování rohů je sporné

Literatura:
Vencl, S. 1979: Nádoby z látek živočišného původu, AR 35, 530-570.
Vencl, S. 1994: Nádoby z organických materiálů v archeologických nálezech, AR XLVI, 527-532.
Vencl, S. 1994a: Archeologie žízně, AR XLVI, 283-304.
Grüs, J. 1931: Zwei altgermanische Trinkhörner mit Bier- und Metresten, PZ 22, 180-191.
Červinka, I. L. 1938: Nálezy z Přerovska. Dobrčice. Zapomenutý hrob halštatský. Ročenka městského muzea v Přerově II, 78-80.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více