kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Třebsko 1 (okr. Příbram) - v poloze Na Šancích (přibližně 250 m západně od bu­dov bývalého JZD na severním okraji obce) se na svahu rozkládají valy v půdorysu tra­pezoidu o rozměrech 97 x 67,5 m.

Valy na ji­hozápadním svahu dosahují výšky až 2,2 m a šířky 5-6,5 m. Příkop před nimi dosahuje hloubky až 2 m, ale místy byl stejně jako val porušen novověkými zásahy. Ačkoli čtyř­úhelníkové valy objevil už před rokem 1893 profesor Josef Ladislav Píč z Národního muzea, teprve v roce 1987 byly při sondáži prokázány předměty ze 2. a první poloviny 1. století, které se nyní nalézají v Národním technickém muzeu. Byly nalezeny uvnitř západního nároží na uměle vyrovnané plo­še, kde asi stála dřevěná kůlová stavba a v ní patrně hliněná deska s bílým nátěrem (Národní technické muzeum).
Literatura: Píč 1893a, s. 812; Waldhauser 1987a, s. 280-284; tentýž 1989, s. J-6.

Třebsko 2 - v poloze Na Čihátkách zhruba 400 m jihovýchodně od vsi se rozkládaly dnes téměř zničené valy ve tvaru obdélníku rozměrech zhruba 83 x 73 m. V roce 1987 došlo při povrchovém sběru k nálezu omle­tých zlomků pravděpodobně keramiky Kel­tů, které byly uloženy v Národním technic­kém muzeu.
Literatura: Píč 1893, s. 812; Waldhauser 1987a, s. 285; tentýž 1989, s. 12-13.

J. Waldhauser, Encyklopedie Keltů

trebsko valy 1

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více