kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Doudleby Okres: České Budějovice, Jihočeský kraj,
Období: doba bronzová, halštat, Keltové

Na katastru obce v přilehlém lese se nachází mohylové pohřebiště, archeologicky prozkoumané roku 1866 Františkem Stulíkem.
Tři mohyly z doby bronzové, které se nacházejí v místech, kudy povede dálnice D3 se zkoumali v roce 2017. Jde o pohřebiště z prvního tisíciletí před naším letopočtem.