kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

po této (eponymní) lokalitě byla pojmenována platěnická kultura lidu popelnicových polí.
Žárové hroby velmi mělce uložené. Nekeltské obyvatelstvo.
1901 - největší pohřebiště slezskoplatěnické kultury v Čechách - 257 hrobů a 1926 46 hrobů. 12 hrobů patří pozdní době halštatské. Ha C až LT A.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Píč, J. L. 1902–1903: Nový typ hrobů v Čechách. Památky archeologické 20, 467–508, 479–80
Vokolek, V. 1993: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Platenicích. In: Východočeský sborník historický 3, s. 1-54.

Lokace: Platěnice obec Moravany, Okres: Pardubice, Pardubický kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více