kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Hradiště na kopci Kostelík - ovál o rozměrech zhruba 100 x 80 m (plocha 0,8 ha). Zachován nízký val s příkopem.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Fröhlich, J. 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek, s. 231;
Hrubý, P. 1998: Výšinné lokality pozdní doby halštatské a časné doby laténské v jižních Čechách. In: Zprávy České archeologické společnosti. Supplement 34, s. 1-20., s. 6.
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Lokace: Zlivice, Čížová, Okres: Písek, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více