kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: České Budějovice, Jihočeský kraj
Období: doba bronzová, halštat, Keltové

Okolí obce Hosty bylo poprvé osídleno již v době bronzové, přibližně 1 500 let před n. l. V lese Kopcová se nachází více než 80 mohyl. Průzkum této lokality provedlo ve 40. letech 20. století Pravěké oddělení Národního muzea.

Hosty - laténské sídliště

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy