kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Při výzkumu v roce 2023 byly nalezeny kostrové hroby doby laténské (Lt B?)

Pohřební aktivity dokumentují souvislou epochu 7.-4. stol. př. Kr. a náleží k jedněm z mála přímých dokladů plynulého vývoje jihomoravského halštatu do doby laténské.
Více o lokalitě ext link 15

Zdroj: www.uapp.cz ext link 15