kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Úroveň vzdělanosti Keltů byla poměrně vysoká, ale vlastní písmo zřejmě neměli, své učení si předávali ústně.

Využívali však písmo z řecké alfabety, latinky nebo etruské abecedy. Dokladem jsou nápisy na mincích, graffiti na nádobách. Nepřímým důkazem jsou nálezy schránek na pečetidla (Staré Hradisko), rámečky voskových psacích tabulek o rozměrech 80 x 160 mm a stily (kovové či kostěné pisátko) (Stradonice, Markvartice).

105 1w

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více