kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Tavba skla byla založena na znalosti chemických přísad, které se přidávali do roztaveného křemičitého písku.

Sklářský kmen = křemitý písek + anorganické přísady:
Průsvitné:
Modrá – oxidy Co (kysličník kobaltu)
Fialová – oxidy Mn (kysličník manganu)
Hnědá – oxidy Fe (kysličník železa)
Zelená – oxidy Cu (kysličník mědi)

Opakní:
- bílá – oxidy Sb
- žlutá – oxidy Sn (kysličník cínu)

Složení:

Kromě základní sklotvorné komponenty křemíku (Si) obsahuje v průměru 7-15% Na (sodík), pod 1% K (draslík), 5-5,5% Ca (vápník), 1,4% Al (hliník), 0,25-0,3% Mg (hořčík) - uvádí se váhový podíl prvku, nikoli oxidů.
Zdroj: Frána, J. 2005: Chemie a technologie laténského skla. In: Drahotová, O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I, Praha, 43-51

Vyráběly se: korálky, náramky, závěsky, email, nádoby

Zdroj:
Archeologie pravěkých Čech 7 - Doba laténská
Archiv Keltoi

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více