kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Nálezy výrobků - zboží importované ze severního Černomoří

Postranice koňského postroje nalezené v Bořitově a Starém Hradisku mají původ v severním Černomoří.

 

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15