kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

V době laténské bylo široké využití kamene, hornin.

Byly využívány např. tyto horniny:

arkozy, fonolit, křemenec, křemenný porfyr, pískovec, břidlice,