kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Stříbro bylo v době laténské používáno především na výrobu mincí.

Patří mezi vzácné nálezy a je dosud nalezeno několik desítek ozdob a součástí výstroje, např.:
prsteny
vlasové ozdoby - Bechlín, literatura: Rybová, A. 1992: Neznámé keltské kostrové hroby z Bechlína na Roudnicku. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 8, 117-125
spony a ostruhy - Stradonice
závěsek opasku - Libčeves
náramek Křinec
Velmi výjimečný je nález zlomku stříbrné naběračky  - Závist, literatura: Drda - Rybová, 1998, Keltové a Čechy, Praha