kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Panská usedlost  - velký roubený dům, který zřejmě byl obýván výše postavenou osobou.

Příkladem je dům nalezený v Dolních Břežanech ext link 15. Byl zkoumán v letech 1982-84 jako součást sídliště z 5. století. Nález je označován jako rezidence.
Stál na volném prostranství usedlosti. Obdélníková stavba o rozměrech asi 9,5 X 14,5 m měla spodní podlaží zapuštěné více než 1 m pod okolní terén. Objekt je publikován jako patrový. Patro bylo přístupné zalomeným dřevěným schodištěm v západní průčelní části budovy. Vnitřek domu se členil do několika místností se samostatnými topeništi. Stavba byla roubená s valbovou střechou a její solidnost, připomínající malou pevnost. Nalezen byl bohatý soubor šperků, nástrojů a náčiní, rozptýlený po podlaze přízemí i ve vrstvách destrukce stěn. Datování Ha D2 až LT A.

044074

Roubený panský dům z 2. pol. 5. stol. př. Kr., Dolní Břežany. Axonometrická rekonstrukce (podle terénní dokumentace Motykové). 

Literatura: Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha, s. 73-75

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více