kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hradba je stavba obranného charakteru uzavírající a chránící vybraný prostor. Zpravidla sestává z částí: vnější zeď, vnitřní konstrukce tvořené z dřevěného armování zasypaného zeminou a kamením, vnější zdí.

Hradby podle typů:
Pfostenschlitzmauer - kamenné stěny jsou vyztuženy mohutnými silnými kůly, které jsou spojeny příčnými trámy
Kamenné čelo hradby hladké
Altkönig-Preist - zde je kamenná čelní i vnitřní zeď vyztužena mohutnými silnými kůly, které jsou spojeny příčnými trámy zpevňujícími celou hradbu.
Murus gallicus - typické pro západoevropská oppida. Vnitřní kamenito-štěrkové těleso bylo zpevněno armaturou z trámů spojených mohutnými hřeby, jejich konce byly zazděny do kamenné čelní a vnitřní zdi, k níž přiléhal násep.
Kelheim - čelní stěna je typu Pfostenschlitzmauer a zadní strana hradby je tvořena rampou
Sypaný val s palisádou - Závist 5. fáze

V líci někdy vloženy kamenné desky (Třísov)
Součást obrany – příkop a berma
Výška hradeb 4-5 m - kámen do výšky 3 až 3,5 m, dřevěná předprseň 1 až 1,5 m od povrchu bermy (plošina mezi hradebním lícem a vnitřním okrejm příkopu) a převýšení obrany 11 až 13 m (s příkopem)
Někdy prostor před hradbou členěn příčnými zídkami (Třísov)
Často více pásů obrany

Součástí hradeb jsou brány. Brány jsou nejohroženější místo opevnění a rozlišujeme 3 typy:
Klešťovitá
Ulicová
Komplexní (přídavné prvky obrany)
Nad bránou často věž (?)

Materiál a trvanlivost opevnění
Dřevo – využíván převážně dub, vysoká spotřeba odlesnění místa a okolí staveb
Zemina – využívána z vykopaného příkopu
Kámen – z nejbližšího okolí ale i ze vzdálenosti několika kilometrů, využíván i méně kvalitní
Trvanlivost – závisela na kvalitě použitého kamene a dřeva => přestavba za několik desítek let

Délka opevnění oppid:
Závist - 3. výstavba - 5 050 m
Stradonice - 1. výstavba 4 250 m
Stradonice - 2. výstavba 5 450 m
Nevězice - 1. výstavba 1 650 m

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více