kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Plán časně laténského dvorce

22 areal 3w

Droužkovice - Plán časně laténského dvorce:
1. Palisáda; 2. Předpokládaná palisáda; 3. Příkop; 4. Objekty z 5. století; 5. - 6. Objekty a hroby jiného stáří než keltského; 7. Kůlové jamky; 8. - 10. Sondáže;
Droužkovice, Smrž PA 1996
- LT A - 5. st. BC
- prostor cca 1ha – vymezen palisádou
jeden dům ve vyděleném prostoru – nálezy bronzové plastiky (zvěrný styl), řecké keramiky, Au prsten
doklady zpracování železa (struska)

Nálezy:

figurka1wnadoba1w

 

Literatura:
Bouzek, J. - Smrž, Z. 1994. Drei Fragmente attischer Keramik aus Droužkovice in Nordwestbohmen. In: Germania 72, s. 581-586;
Smrž, Z. 1996: Das frühlaténezeitliche Gehoft bei Droužkovice (okr. Chomutov, NW-Bohmen). In: PA 87, s. 59-94;
Waldhauser, J. 1997a: In Das prdhistorische Gold in Bayern, Bohmen und Mähren: Herkunft-Technologie-Funde II. In: PA, Supplementum 7, s. 283;
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha., s. 69-71

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více